12 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 15/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 15/3/2021

00:35:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
02:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
03:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
03:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
04:45:00 BODY BIZARRE (S6) Ep4 : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
05:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:05:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
12:25:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
13:15:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
13:40:00 BORDER CONTROL: EUROPE : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG CHÂU ÂU
14:05:00 TESLA’S DEATH RAY: A MURDER DECLASSIFIED : TRONG TẦM NGẮM CỦA HITLER
14:55:00 THE PERFECT MURDER : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO
15:45:00 YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
16:35:00 YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
17:25:00 YOU HAVE BEEN WARNED : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
20:05:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
21:00:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
21:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
23:45:00 GOLD RUSH: DAVE TURIN’S LOST MINE (S2) : TÌM VÀNG: KHU MỎ BỎ HOANG CỦA DAVE TURIN (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 15/3/2021