nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/1/2019

Lịch phát sóng Discovery 15/1/2019
00:35:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
01:25:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
02:15:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
03:30:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
04:45:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
05:35:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
08:15:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
09:05:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
11:35:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
12:25:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
13:15:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
14:05:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
14:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
15:45:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
18:15:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
19:10:00BEAR GRYLLS: BREAKING POINT : BEAR GRYLLS: ĐIỂM GIỚI HẠN
20:05:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
21:00:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
21:55:00MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
22:50:00ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 15/1/2019