nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/9/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/9/2019
00:35:00NO SLEEP NO FOMO : KHÔNG NGỦ THÌ KHÔNG SỢ BỎ SÓT
01:25:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
02:15:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00HOW IT’S MADE (S15) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 15)
03:55:00MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
04:45:00FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
05:35:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
06:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
07:25:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
08:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
09:05:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
09:55:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
10:45:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
11:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN SPECIALS (S12) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 12)
12:25:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
13:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
14:05:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
15:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
16:35:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
17:25:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
18:15:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
19:10:00BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
20:05:00DISAPPEARED (S7) : MẤT TÍCH (PHẦN 7)
21:00:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
21:55:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
22:50:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 14/9/2019