1 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 14/8/2020

01:25:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
02:15:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
04:45:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
05:35:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
08:15:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
09:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
11:35:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
12:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
13:15:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
14:55:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
15:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
16:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
17:25:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
20:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
21:00:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
21:25:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
21:55:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
22:20:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
22:50:00 THE MADELEINE MCCANN MYSTERY : BÍ ẨN VỤ ÁN MADELEINE MCCANN
23:45:00 CAPSIZED: BLOOD IN THE WATER : LẬT THUYỀN: VÙNG BIỂN ĐẪM MÁU