nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2018

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:40Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
01:35Free RideĐi Nhờ Xe Miễn Phí
02:30Bushcraft Build-OffCuộc Thi Chế Tạo Thủ Công
03:25How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
03:50How It’S Made (S13)Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
04:20Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
05:15Weather Gone ViralThời Tiết Nổi Loạn
06:15Kindig Customs (S4)Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
07:15Alaska: The Last Frontier (S6)Alaska: Biên Giới Cuối Cùng
08:10The Last Alaskans (S2)Những Người Alaska Cuối Cùng
09:05Bushcraft Build-OffCuộc Thi Chế Tạo Thủ Công
10:00How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
10:25How It’S Made (S12)
10:55Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
11:50You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
12:15You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
12:45I’D Kill For You (S2)
13:40How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
14:05How It’S Made (S13)Cách Thức Chế Tạo? (Phần 13)
14:35Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
15:30Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
15:55Chaos Caught On CameraNhững Pha Hỗn Loạn Bị Máy Quay Chộp Được
16:25Treasure Quest: Snake Island (S2)Săn Lùng Kho Báu: Đảo Rắn (Mùa 2)
17:20How Do They Do It? (S10)Cách Thức Chế Tạo (Phần 10)
17:45How It’S Made (S12)
18:15Wheeler Dealers (S10)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 10)
19:10You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
19:35You Have Been Warned AsiaBạn Đã Được Cảnh Báo: Châu Á
20:05Kindig Customs (S4)Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
21:00Todd Sampson’S Body HackKhám Phá Cơ Thể Với Todd Sampson
21:55You Have Been Warned (S5)Bạn Đã Được Cảnh Báo (Phần 5)
22:50Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
23:45I’D Kill For You (S2)

 

Lịch phát sóng Discovery 14/3/2018