nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/2/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/2/2019
00:35:00HOW TO BUILD…EVERYTHING : TẬP 11
01:00:00THE MIND CONTROL FREAKS : NHỮNG KẺ KHÙNG ĐIỀU KHIỂN TRÍ NÃO
01:25:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
02:15:00INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : TẬP 6
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00JUNGLE GOLD : CHẠY TỚI BIÊN GIỚI
04:45:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
05:35:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00JUNGLE GOLD : CHẠY TỚI BIÊN GIỚI
08:15:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
09:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00JUNGLE GOLD : CHẠY TỚI BIÊN GIỚI
11:35:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
12:25:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
13:15:00HOW TO BUILD…EVERYTHING : TẬP 11
13:40:00THE MIND CONTROL FREAKS : NHỮNG KẺ KHÙNG ĐIỀU KHIỂN TRÍ NÃO
14:05:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
14:55:00INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : TẬP 6
15:45:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
16:35:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
18:15:00JUNGLE GOLD : CHẠY TỚI BIÊN GIỚI
19:10:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
20:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
21:00:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
22:50:00STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 14/2/2019