21 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 14/10/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
01:25:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
02:15:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
04:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
05:35:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
08:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
09:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
12:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:50:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
14:05:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
14:55:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
15:45:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
16:35:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
18:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
19:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:05:00 FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
21:00:00 SHAANXI: CHINA’S GREAT GATEWAY : THIỂM TÂY: CỬA NGÕ LỚN CỦA TRUNG QUỐC
21:55:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
22:50:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN