nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/10/2019
00:10:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
00:35:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
01:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
02:15:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
02:40:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:05:00AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
03:55:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
04:45:00STREET OUTLAWS (S5) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP (PHẦN 5)
05:35:00GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
07:25:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
08:15:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
09:05:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
10:45:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
11:35:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
12:25:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
13:15:00RIVER MONSTERS: UNTOLD STORIES : THỦY QUÁI: NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ
14:05:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
14:55:00IN PURSUIT WITH JOHN WALSH : THEO ĐUỔI CÔNG LÝ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JOHN WALSH
15:45:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
16:35:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
17:50:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
18:15:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
19:10:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
20:05:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
21:00:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
21:55:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
22:50:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
23:45:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
Lịch phát sóng Discovery 14/10/2019