nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 14/10/2018
 • 00:40:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 01:35:00BEAR GRYLLS: FINE DINING : BỮA ĂN CAO CẤP CÙNG BEAR GRYLLS
 • 02:30:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 03:25:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 04:20:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
 • 05:15:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 06:15:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 07:15:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
 • 08:10:00YOU HAVE BEEN WARNED (S6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC$0 CẢNH BÁO$0 (PHẦN 6)
 • 09:05:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 10:00:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
 • 10:55:00SUV SUPERBUILD : CHẾ TẠO CHIẾC SUV ĐỈNH CAO
 • 11:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 12:15:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 12:45:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 13:40:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 14:35:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 15:30:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 16:25:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 17:20:00JAMES PATTERSON’S MURDER IS FOREVER : NHỮNG VỤ ÁN MẠNG KHÔNG HỒI KẾT CỦA JAMES PATTERSON
 • 18:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
 • 19:10:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 20:05:00HOW CHINA WORKS (S2) : BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA TRUNG QUỐC (PHẦN 2)
 • 21:00:00CAPTURING OSWALD : BẮT GIỮ OSWALD
 • 21:55:00MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
 • 22:50:00KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
 • 23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 14/10/2018