nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/1/2019

Lịch phát sóng Discovery 14/1/2019
00:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
02:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
03:05:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
03:55:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
04:45:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
05:35:00ED STAFFORD: LEFT FOR DEAD : ED STAFFORD: BỊ BỎ MẶC CHO CHẾT
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
08:15:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
09:05:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
11:35:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
12:25:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
13:15:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
14:05:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
14:55:00NORTH AMERICA : BẮC MỸ
15:45:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
18:15:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
19:10:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
20:05:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
21:00:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
21:55:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
22:50:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 14/1/2019