nGày 24/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/8/2018

Lịch phát sóng Discovery 13/8/2018
 • 00:40:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 01:35:00SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
 • 02:30:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 03:25:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 04:20:00GOBLIN WORKS GARAGE : XƯỞNG CHẾ TẠO XE GOBLIN WORKS
 • 05:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
 • 06:15:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 07:15:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 08:10:00SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
 • 09:05:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
 • 10:00:00HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
 • 10:25:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 10:55:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 11:50:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN 2)
 • 12:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 4)
 • 13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
 • 14:05:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 14:35:00WHAT ON EARTH? (S2) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (MÙA 2)
 • 15:30:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S2) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN 2)
 • 16:25:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 17:20:00HOW DO THEY DO IT? (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
 • 17:45:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 18:15:00WHAT ON EARTH? (S3) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (PHẦN 3)
 • 19:10:00NASA’S UNEXPLAINED FILES (S3) : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA (PHẦN3)
 • 20:05:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 21:00:00BERING SEA GOLD (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 7)
 • 21:55:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT
 • 22:50:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
 • 23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S4) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 13/8/2018