nGày 24/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/7/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/7/2019
00:35:00TIME WARP (S2) : LÀM CHẬM THỜI GIAN (PHẦN 2)
01:25:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
02:15:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
04:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
05:35:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
06:35:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
07:25:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
08:15:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
09:05:00GOLD RUSH: WHITE WATER (S2) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 2)
09:55:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
10:45:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
11:35:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S11) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 11)
12:25:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
13:15:00EXPEDITION UNKNOWN (S5) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 5)
14:05:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:55:00PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
15:45:00SLIDER: ICE WARRIOR CHALLENGE : THỬ THÁCH CHIẾN BINH TRÊN BĂNG
17:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
17:25:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
18:15:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
19:10:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
20:05:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
21:00:00PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
21:55:00LEGEND OF CROC GOLD : HUYỀN THOẠI$0 KHO VÀNG$0 DO CÁ SẤU CANH GiỮ
22:50:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 13/7/2019