nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/4/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/4/2019
00:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
02:15:00TOUGHEST MILITARY JOBS : NHỮNG NHIỆM VỤ QUÂN SỰ KHÓ KHĂN NHẤT
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S3) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 3)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S2) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY( PHẦN 2)
04:45:00FAST N’ LOUD : NHANH VÀ ỒN ÀO
05:35:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
06:35:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
08:15:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI: CÁC QUY TẮC SINH TỒN
09:05:00SUPERTRUCKERS (S3) : NHỮNG TÀI XẾ XE TẢI XUẤT SẮC (PHẦN 3)
09:55:00BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
10:45:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
11:35:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI: CÁC QUY TẮC SINH TỒN
12:25:00KINDIG CUSTOMS (S5) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 5)
13:15:00NAKED AND AFRAID XL (S3) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI XL (PHẦN 3)
14:05:00YOU HAVE BEEN WARNED (S5) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 5)
14:55:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
15:45:00MECCA CLOCK TOWER : THÁP ĐỒNG HỒ MECCA
16:35:00AMERICAN MONSTER (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
17:25:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
20:05:00TOUGHEST MILITARY JOBS : NHỮNG NHIỆM VỤ QUÂN SỰ KHÓ KHĂN NHẤT
21:00:00SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
21:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
22:50:00MYTHBUSTERS JR. : ĐỘI KHÁM PHÁ BÍ ẨN NHÍ
23:45:00AMERICAN MONSTER (S2) : QUÁI VẬT NƯỚC MỸ (PHẦN 2)
Lịch phát sóng Discovery 13/4/2019