21 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2020

00:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
00:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
01:25:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
02:15:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
03:55:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
04:45:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
08:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
09:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
12:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:50:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
14:05:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
14:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
15:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
16:35:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
17:25:00 DEADLIEST CATCH (S10) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 10)
19:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:05:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
21:00:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
21:55:00 MYSTERIOUS PLANET : HÀNH TINH KỲ BÍ
22:50:00 DOWN TO EARTH WITH ZAC EFRON : VÌ TRÁI ĐẤT$0 NGƯỜI DẪN: ZAC EFRON
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN