nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2019
00:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
01:00:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
01:25:00THE SUPERNATURALIST : NHÀ SIÊU NHIÊN
02:15:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
03:05:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
03:55:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
04:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
05:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
06:05:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
06:35:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
07:25:00BEAR GRYLLS: FINE DINING : BỮA ĂN CAO CẤP CỦA BEAR
08:15:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
09:05:00AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
09:55:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
10:45:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
11:35:00THE SUPERNATURALIST : NHÀ SIÊU NHIÊN
12:25:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
13:15:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
14:05:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
14:55:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
15:45:00FAST N’ LOUD: DEMOLITION THEATER (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO: RẠP CHUYÊN CHIẾU PHIM VỀ THẢM HỌA (PHẦN 13)
16:35:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
17:25:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
18:15:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
18:40:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
19:10:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
20:05:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
21:00:00BEAR GRYLLS: HOW TO STAY ALIVE : BEAR GRYLLS: LÀM SAO ĐỂ SỐNG SÓT
21:55:00UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
22:50:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
23:45:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
Lịch phát sóng Discovery 13/10/2019