nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2018

Lịch phát sóng Discovery 13/10/2018
 • 00:40:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 01:05:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 01:35:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
 • 02:30:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 03:25:00JUNGLE GOLD : ĐÀO VÀNG TRONG RỪNG
 • 04:20:00MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
 • 05:15:00DARKNESS : BÓNG TỐI
 • 06:15:00WORLD’S TOP : NHỮNG CÔNG TRÌNH HÀNG ĐẦU THẾ GiỚI
 • 07:15:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 07:40:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 08:10:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
 • 09:05:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 10:00:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
 • 10:55:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 11:50:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
 • 12:45:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 13:40:00HARD TO KILL : NGOAN CƯỜNG
 • 14:35:00BEAR GRYLLS: FINE DINING : BỮA ĂN CAO CẤP CÙNG BEAR GRYLLS
 • 15:30:00YOU HAVE BEEN WARNED (S6) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC$0 CẢNH BÁO$0 (PHẦN 6)
 • 16:25:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 17:20:00ARGO: INSIDE STORY : NỘI TÌNH: ARGO
 • 18:15:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 18:40:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
 • 19:10:00IMPOSSIBLE BUILDS : NHỮNG CÔNG TRÌNH BẤT KHẢ THI
 • 20:05:00NASA’S UNEXPLAINED FILES : HỒ SƠ BÍ ẨN CỦA NASA
 • 21:00:00GOLD RUSH: WHITE WATER : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC
 • 21:55:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
 • 22:50:00FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS : LỐI THOÁT CHO TƯƠNG LAI CÙNG JAMES WOODS
 • 23:45:00NIGHTMARE NEXT DOOR (S5) : ÁC MỘNG NHÀ KẾ BÊN (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 13/10/2018