nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/1/2019

Lịch phát sóng Discovery 13/1/2019
00:35:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
01:25:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
02:15:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
03:05:00HOW TO BUILD…EVERYTHING : CÁCH THỨC CHẾ TẠO… MỌI THỨ
03:30:00THE MIND CONTROL FREAKS : NHỮNG KẺ KHÙNG ĐIỀU KHIỂN TRÍ NÃO
03:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
05:35:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
06:35:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
08:15:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
09:05:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:55:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
10:45:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:10:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
11:35:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
12:25:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
13:15:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
14:05:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
14:55:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
15:45:00THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS (S5) : KHÁM PHÁ HOANG ĐẢO CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 5)
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
19:10:00MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
20:05:00HOW CHINA MADE IT : CÁCH THỰC HIỆN CỦA TRUNG QUỐC
21:00:00SHARK WEEK: SHARKS AND THE CITY: LA : TUẦN LỄ CÁ MẬP: CÁ MẬP VÀ THÀNH PHỐ: LA
21:55:00DUAL SURVIVAL (S5) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 5)
22:50:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 13/1/2019