1 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 12/8/2020

01:25:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
04:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
05:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:25:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
08:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
09:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
11:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
12:25:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
13:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
14:05:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
15:45:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
16:35:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
17:25:00 SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
18:15:00 MAN VS. WILD (S3) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 3)
19:10:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
20:05:00 WHEELER DEALERS: DREAM CAR : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ: CHIẾC XE TRONG MƠ
21:00:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
21:55:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
22:50:00 SEI SEN! THE RISE AND FALL OF THE JAPANESE EMPIRE : THÁNH CHIẾN – SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY TÀN CỦA ĐẾ QU
23:45:00 JAWS III : HÀM CÁ MẬP 3