nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/8/2018

Lịch phát sóng Discovery 12/8/2018
 • 00:40:00KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
 • 01:35:00NAKED AND AFRAID (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4)
 • 03:25:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT
 • 04:20:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
 • 05:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
 • 06:15:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT
 • 07:15:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
 • 08:10:00YOU HAVE BEEN WARNED (S4) : BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO (PHẦN 4)
 • 09:05:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 10:00:00JDM LEGENDS : JDM LEGENDS
 • 10:55:00GOBLIN WORKS GARAGE : XƯỞNG CHẾ TẠO XE GOBLIN WORKS
 • 11:50:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 12:45:00MURDER CHOSE ME : KẺ GIẾT NGƯỜI CHỌN TÔI
 • 13:40:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 14:35:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 15:30:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 16:25:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 17:20:00SHIFTING GEARS WITH AARON KAUFMAN : SANG SỐ NGƯỜI DẪN: AARON KAUFMAN
 • 18:15:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S2) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS
 • 19:10:00KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
 • 20:05:00HOW CHINA WORKS (S2) : BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA TRUNG QUỐC (PHẦN 2)
 • 21:00:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
 • 21:55:00HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
 • 22:50:00STUPID MAN SMART PHONE : KHI NGƯỜI NGỐC DÙNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
 • 23:45:00MURDER CHOSE ME : KẺ GIẾT NGƯỜI CHỌN TÔI
Lịch phát sóng Discovery 12/8/2018