nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/7/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/7/2019
00:35:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
01:25:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
02:15:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
05:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
09:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
12:25:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
13:15:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
14:05:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
14:55:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
15:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
16:35:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
19:10:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
20:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:00:00TIME WARP (S2) : LÀM CHẬM THỜI GIAN (PHẦN 2)
21:55:00SURVIVE THAT! : HÃY SỐNG SÓT!
22:50:00MURDER BY NUMBERS (S2) : GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 12/7/2019