13 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 12/4/2021

Lịch phát sóng Discovery 12/4/2021

00:35:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
01:25:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
02:15:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
03:05:00 KINDIG CUSTOMS (S7) : XE ĐỘ CỦA KINDIG (PHẦN 7)
03:55:00 INVISIBLE KILLERS – Ep1 : SÁT NHÂN VÔ HÌNH
04:45:00 BEATING COVID-19 EP1 : ĐÁNH BẠI COVID-19
05:35:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
08:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
09:05:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN, WOMAN, WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ
11:35:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
12:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA
14:05:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
14:55:00 MURDER DECODED : GIẢI MÃ ÁN MẠNG
15:45:00 BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
16:35:00 BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
17:25:00 BODY CAM : MÁY QUAY PHIM GẮN TRÊN NGƯỜI
18:15:00 GARAGE REHAB : KHÔI PHỤC XƯỞNG SỬA CHỮA Ô TÔ
19:10:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
20:05:00 GOLD RUSH: PARKER’S TRAIL (S2) : TÌM VÀNG: CON ĐƯỜNG CỦA PARKER (PHẦN 2)
21:00:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU SINH TỬ
21:55:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
22:50:00 GOLD RUSH (S11) : TÌM VÀNG (PHẦN 11)
Lịch phát sóng Discovery 12/4/2021