nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/2/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/2/2019
00:35:00MASTER OF ARMS : BẬC THẦY VỀ VŨ KHÍ
01:25:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
02:15:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
03:30:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
04:45:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
05:35:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
07:25:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
08:15:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
09:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
10:45:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
11:35:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
12:25:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
13:15:00MASTER OF ARMS : BẬC THẦY VỀ VŨ KHÍ
14:05:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
14:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
15:45:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
16:35:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
18:15:00JUNGLE GOLD : CHẠY TỚI BIÊN GIỚI
19:10:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
20:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
21:00:00JEREMY WADE’S MIGHTY RIVERS : NHỮNG CON SÔNG HÙNG VĨ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JEREMY WADE
21:55:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
22:50:00FIGHTING TUNA : CHIẾN ĐẤU VỚI CÁ NGỪ
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 12/2/2019