24 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 12/10/2020

00:40:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
01:25:00 WORLD’S BIGGEST SHIP : CON TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
02:15:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
03:05:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
03:55:00 SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
04:45:00 STREET OUTLAWS: FASTEST IN AMERICA : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NHỮNG TAY ĐUA NHANH NHẤT NƯỚC MỸ
05:35:00 WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
07:25:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
08:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
09:05:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:30:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S13) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 13)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S14) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 14)
10:45:00 MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
11:35:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
12:25:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:50:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
13:15:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
13:40:00 BORDER CONTROL: SPAIN (S2) : LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG TÂY BAN NHA (PHẦN 2)
14:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GIỚI BORNEO
14:55:00 IS O.J. INNOCENT? THE MISSING EVIDENCE : LiỆU O.J CÓ VÔ TỘI? BẰNG CHỨNG CÒN SÓT
15:45:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
16:35:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
17:25:00 GOLD RUSH (S2) : TÌM VÀNG (PHẦN 2)
18:15:00 FAST N’ LOUD (S5) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 5)
19:10:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
19:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
20:05:00 HACKING THE WILD : THÂM NHẬP VÀO NƠI HOANG DÃ
21:00:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
21:55:00 ALL ON THE LINE : MẺ CÂU QUYẾT ĐỊNH
22:50:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN