nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/10/2019
00:35:00RIVER MONSTERS: UNTOLD STORIES : THỦY QUÁI: NHỮNG CHUYỆN CHƯA KỂ
01:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
02:15:00IN PURSUIT WITH JOHN WALSH : THEO ĐUỔI CÔNG LÝ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: JOHN WALSH
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00HOW IT’S MADE (S10) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 10)
03:55:00MAN, WOMAN, WILD (S2) : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ (PHẦN 2)
04:45:00WHEELER DEALERS (S11) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 11)
05:35:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
06:35:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
08:15:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
08:40:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
09:05:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
09:55:00THE SUPERNATURALIST : NHÀ SIÊU NHIÊN
10:45:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
11:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
12:00:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
12:25:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
13:15:00LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX : TRUYỀN THUYẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐÃ MẤT DẪN CHƯƠNG TRÌNH: MEGAN FOX
14:05:00AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:55:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
15:45:00BEAR GRYLLS: FINE DINING : BỮA ĂN CAO CẤP CỦA BEAR
16:35:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
17:00:00FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
17:25:00STREET OUTLAWS (S5) : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP (PHẦN 5)
18:15:00FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
19:10:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
20:05:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
21:00:00FISH OR DIE : SỐNG CHẾT CÙNG ĐAM MÊ CÂU CÁ
21:55:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
22:50:00AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
23:45:00SAVAGE BUILDS : CÁC SÁNG CHẾ CỦA SAVAGE
Lịch phát sóng Discovery 12/10/2019