nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/1/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/1/2019
00:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
02:15:00NORTH AMERICA : BẮC MỸ
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
03:30:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00RIVER MONSTERS (S7) : THỦY QUÁI (PHẦN 7)
04:45:00MAN VS. WILD (S6) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 6)
05:35:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
07:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
08:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
09:05:00DEADLIEST CATCH (S14) : CHUYẾN SẴN BÃO TÁP (PHẦN 14)
09:55:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
10:45:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
12:25:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
13:15:00ULTIMATE NINJA CHALLENGE : THỬ THÁCH TUYỆT ĐỈNH DÀNH CHO NINJA
14:05:00HOW TO BUILD…EVERYTHING : CÁCH THỨC CHẾ TẠO… MỌI THỨ
14:30:00THE MIND CONTROL FREAKS : NHỮNG KẺ KHÙNG ĐIỀU KHIỂN TRÍ NÃO
14:55:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
15:45:00CUBA’S SECRET SHARK LAIR : VÙNG ẨN NÁU CỦA CÁ MẬP Ở CUBA
16:35:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
17:25:00STICKER SHOCK : MỨC GIÁ GÂY SỐC
18:15:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
18:40:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
19:10:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
20:05:00NORTH AMERICA : BẮC MỸ
21:00:00CATCHING MONSTERS : ĐÁNH BẮT QUÁI VẬT
21:55:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
23:45:00MURDER COMES TO TOWN (S4) : SÁT NHÂN ĐẾN THÀNH PHỐ (PHẦN 4)
Lịch phát sóng Discovery 12/1/2019