nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng Discovery 12/1/2018

Lịch phát sóng Discovery 12/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:40Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
01:35Kindig Customs (S4)Xe Độ Của Kindig (Phần 4)
02:30Diesel BrothersNhóm Chế Tạo Xe Diesel
03:25How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
03:50How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
04:20Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
05:15Manhunt With Joel Lambert (S2)Săn Người Cùng Joel Lambert Phần 2
06:15How To Build…EverythingCách Thức Chế Tạo… Mọi Thứ
06:45How To Build…EverythingCách Thức Chế Tạo… Mọi Thứ
07:15Homestead RescueGiải Cứu Những Gia Đình Ẩn Cư
08:10Alaska: The Last Frontier (S5)Alaska: Biên Giới Cuối Cùng (Phần 5)
09:05Diesel BrothersNhóm Chế Tạo Xe Diesel
10:00How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
10:25How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
10:55Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
11:50Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
12:45People Magazine InvestigatesCác Cuộc Điều Tra Của Tạp Chí Con Người
13:40How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
14:05How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
14:35Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
15:30Aircrash Confidential (S2)Điều Tra Tai Nạn Máy Bay
16:25Wheeler Dealers (S11)Những Nhà Buôn Ô Tô (Phần 11)
17:20How Do They Do It? (S13)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 13)
17:45How It’S Made (S14)Cách Thức Chế Tạo (Phần 14)
18:15Supercar Superbuild (S2)Siêu Xe Siêu Cấu Tạo (Phần 2)
19:10Strangest Weather On Earth (S3)Thời Tiết Kỳ Lạ Nhất Trái Đất (Phần 3)
20:05How To Build…EverythingCách Thức Chế Tạo… Mọi Thứ
20:30How To Build…EverythingCách Thức Chế Tạo… Mọi Thứ
21:00The Age Of AerospaceThời Đại Hàng Không Vũ Trụ
21:55How Do They Do It (S14)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
22:20How Do They Do It (S14)Họ Làm Như Thế Nào? (Phần 14)
22:50Impossible Engineering (S3)Giải Pháp Kỹ Thuật Bất Khả Thi (Phần 3)
23:45People Magazine InvestigatesCác Cuộc Điều Tra Của Tạp Chí Con Người

 

Lịch phát sóng Discovery 12/1/2018