nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng Discovery 11/8/2018

Lịch phát sóng Discovery 11/8/2018
 • 00:40:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 01:35:00SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
 • 02:30:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 03:25:00HOW DO THEY DO IT? (S9) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 9)
 • 03:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
 • 04:20:00WHAT ON EARTH? (S2) : CÓ NHỮNG GÌ TRÊN MẶT TRÁI ĐẤT? (MÙA 2)
 • 05:15:00SURVIVING THE CUT (S2) : VƯỢT QUA THỬ THÁCH (PHẦN 2)
 • 06:15:00FIRST IN HUMAN : LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
 • 07:15:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 08:10:00SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
 • 09:05:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 10:00:00BERING SEA GOLD (S7) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 7)
 • 10:55:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT
 • 11:50:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
 • 12:45:00MURDER CHOSE ME : KẺ GIẾT NGƯỜI CHỌN TÔI
 • 13:40:00KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
 • 14:35:00NAKED AND AFRAID (S4) : TRẦN TRỤI VÀ SỢ HÃI (PHẦN 4)
 • 16:25:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 17:20:00ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S10) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 10)
 • 18:15:00BUILDING GIANTS : XÂY DỰNG NHỮNG CÔNG TRÌNH KHỔNG LỒ
 • 19:10:00SALVAGE HUNTERS (S8) : THỢ SĂN ĐỒ PHẾ LIỆU (PHẦN 8)
 • 20:05:00WORLD’S TOP 5 (S2) : TỐP 5 THẾ GIỚI (PHẦN 2)
 • 21:00:00GOLD RUSH 8 (SPECIALS) (S8) : TÌM VÀNG (PHẦN 8): TẬP ĐẶC BIỆT
 • 21:55:00COOPER’S TREASURE : KHO BÁU CỦA COOPER
 • 22:50:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
 • 23:45:00MURDER CHOSE ME : KẺ GIẾT NGƯỜI CHỌN TÔI
Lịch phát sóng Discovery 11/8/2018