25 October, 2020

Lịch phát sóng Discovery 11/7/2020

00:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
01:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
02:15:00 EVIL TALKS: CHILLING CONFESSIONS : NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN ĐỘC ĐỊA: NHỮNG LỜI TỰ THÚ RỢN NGƯỜI
03:05:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:30:00 FRONTIER BORNEO : BIÊN GiỚI BORNEO
03:55:00 MAN VS. WILD : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN
04:45:00 WHEELER DEALERS (S12) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 12)
05:35:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
09:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
11:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:25:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
15:45:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
16:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
16:35:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
17:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
17:25:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
17:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S2) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE MƠ ƯỚC (PHẦN 2)
18:15:00 CAR KINGS : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
19:10:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
20:05:00 THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC BERMUDA
21:00:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
22:50:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN