nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Discovery 11/7/2019

Lịch phát sóng Discovery 11/7/2019
00:35:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:00:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
01:25:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
02:15:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
03:05:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
03:30:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
04:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
05:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
07:00:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
08:15:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
09:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
10:20:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
11:35:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
12:25:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
13:15:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
13:40:00HOW IT’S MADE (S16) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 16)
14:05:00WORLD’S BIGGEST SHIPBUILDERS : NHỮNG XƯỞNG ĐÓNG TÀU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
14:55:00WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG? : LiỆU CÓ THỂ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
15:45:00FAST N’ LOUD (S3) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 3)
16:35:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 13)
17:50:00HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
18:15:00TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
20:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:00:00WHEELER DEALERS (S15) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 15)
21:55:00HAND BUILT HOT RODS : XE ĐỘ THỦ CÔNG
22:50:00STREET OUTLAWS: NEW ORLEANS : ĐUA XE BẤT HỢP PHÁP: NEW ORLEANS
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
Lịch phát sóng Discovery 11/7/2019