13 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 11/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 11/3/2021

00:35:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
01:25:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
02:15:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:05:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
12:25:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
13:15:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
14:05:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
14:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
15:45:00 SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
16:35:00 SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
17:25:00 SALTWATER HEROES : NHỮNG NGƯỜI HÙNG VÙNG NƯỚC MẶN
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
20:05:00 DODGEBALL THUNDERDOME : SÂN BÓNG NÉ VÒM SẤM
21:00:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
21:55:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT (S2) – EP2 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD (P
22:50:00 BODY BIZARRE (S6) Ep4 : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
23:45:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
Lịch phát sóng Discovery 11/3/2021