nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Discovery 11/2/2019

Lịch phát sóng Discovery 11/2/2019
00:35:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:00:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
01:25:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
02:15:00MANHUNT WITH JOEL LAMBERT : SĂN NGƯỜI VỚI JOEL LAMBERT
03:05:00WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
03:55:00SPEED IS THE NEW BLACK (S2) : TỐC ĐỘ LÀ XU THẾ MỚI (PHẦN 2)
04:45:00INCREDIBLE ENGINEERING BLUNDERS: FIXED : TẬP 6
05:35:00SMART CHINA: START UP REVOLUTIONS : ĐỒNG BẰNG CHÂU GIANG
06:35:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
07:00:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
08:15:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
09:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
09:55:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
10:20:00HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
10:45:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
11:35:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
12:25:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
13:15:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
13:40:00HOW DO THEY DO IT? (S15) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 15)
14:05:00IMPOSSIBLE ENGINEERING (S4) : GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẤT KHẢ THI (PHẦN 4)
14:55:00NORTH AMERICA : BẮC MỸ
15:45:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
16:35:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5)
17:25:00HOW DO THEY DO IT? (S14) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 14)
17:50:00HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
18:15:00RIVER MONSTERS (S9) : THỦY QUÁI (PHẦN 9)
19:10:00RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS (S4) : TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG HOANG DÃ CÙNG BEAR GRYLLS (PHẦN 4)
20:05:00STRIP THE COSMOS (S3) : KHAI PHÁ VŨ TRỤ (PHẦN 3)
21:00:00MASTER OF ARMS : BẬC THẦY VỀ VŨ KHÍ
21:55:00TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN
22:50:00GOLD RUSH (S9) : TÌM VÀNG (PHẦN 9)
23:45:00THE PERFECT MURDER (S5) : VỤ GIẾT NGƯỜI HOÀN HẢO (PHẦN 5
Lịch phát sóng Discovery 11/2/2019