13 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 10/3/2021

Lịch phát sóng Discovery 10/3/2021

00:35:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
01:25:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
02:15:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
03:55:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
04:45:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
05:35:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S11) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 11)
07:25:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
08:15:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
09:05:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S12) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 12)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 DUAL SURVIVAL : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 2)
11:35:00 WHEELER DEALERS (S13) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 13)
12:25:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
13:15:00 MAROONED WITH ED STAFFORD (S2) : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD (PHẦN 2)
14:05:00 MANHUNT WITH JOEL LAMBERT (S2) : SĂN NGƯỜI CÙNG JOEL LAMBERT PHẦN 2
14:55:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
15:45:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
16:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
16:35:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
17:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
17:25:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
17:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS : BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED
18:15:00 WHEELER DEALERS (S14) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
19:10:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
20:05:00 DINO HUNTERS : THỢ SĂN KHỦNG LONG
21:00:00 PANDEMIC: COVID-19 : ĐẠI DỊCH: COVID-19
21:55:00 ALASKAN BUSH PEOPLE (S4) : NHỮNG NGƯỜI RỪNG ALASKA (PHẦN 4)
22:50:00 KINGS OF THE WILD : NHỮNG VỊ CHÚA TỂ CỦA THIÊN NHIÊN HOANG DÃ
23:45:00 BEHIND BARS : PHÍA SAU SONG SẮT
Lịch phát sóng Discovery 10/3/2021