2 March, 2021

Lịch phát sóng Discovery 10/1/2021

Lịch phát sóng Discovery 10/1/2021

00:35:00 ROCKET AROUND THE CHRISTMAS TREE : PHÓNG TÊN LỬA QUANH CÂY THÔNG NÔ-EN
01:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
02:15:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
03:05:00 ROCKET AROUND THE CHRISTMAS TREE : PHÓNG TÊN LỬA QUANH CÂY THÔNG NÔ-EN
03:55:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
04:45:00 TREASURE QUEST: SNAKE ISLAND (S2) : SĂN LÙNG KHO BÁU: ĐẢO RẮN (MÙA 2)
05:35:00 DEADLIEST CATCH (S16) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 16)
06:35:00 GOLD RUSH: WHITE WATER (S3) : TÌM VÀNG: DÒNG NƯỚC BẠC (PHẦN 3)
07:25:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
08:15:00 BERING SEA GOLD (S9) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 9)
09:05:00 WHEELER DEALERS (S16) : NHỮNG NHÀ BUÔN Ô TÔ (PHẦN 4)
09:55:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
10:45:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
11:35:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:00:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:25:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
12:50:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
13:15:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
13:40:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
14:05:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
14:30:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
14:55:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
15:20:00 ANT ANSTEAD MASTER MECHANIC : THỢ MÁY BẬC THẦY ANT ANSTEAD
15:45:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
16:35:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
17:25:00 DIANA: TRAGEDY OR TREASON? : DIANA: THẢM KỊCH HAY SỰ PHẢN BỘI?
18:15:00 FAST N’ LOUD (S6) : NHANH VÀ ỒN ÀO (PHẦN 6)
19:10:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
20:05:00 ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN$0 DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
21:00:00 ALASKA: THE LAST FRONTIER (S8) : ALASKA: BIÊN GiỚI CUỐI CÙNG (PHẦN 8)
21:55:00 DUAL SURVIVAL (S6) : CẶP ĐÔI SINH TỒN (PHẦN 6)
22:50:00 100 DAYS WILD : 100 NGÀY Ở MIỀN HOANG DÃ
23:45:00 ROCKET AROUND THE CHRISTMAS TREE : PHÓNG TÊN LỬA QUANH CÂY THÔNG NÔ-EN
Lịch phát sóng Discovery 10/1/2021