30 November, 2020

Lịch phát sóng Discovery 1/9/2020

00:35:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
01:25:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
02:15:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
03:55:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
04:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
05:35:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
06:35:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
07:00:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
07:25:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
08:15:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
09:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
09:55:00 HOW DO THEY DO IT? (S11) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 11)
10:20:00 HOW IT’S MADE (S13) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO? (PHẦN 13)
10:45:00 MAN VS. WILD (S4) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 4)
11:35:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
12:25:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
13:15:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
14:05:00 PACIFIC WARRIORS : NHỮNG CHIẾN BINH THÁI BÌNH DƯƠNG
14:55:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
15:45:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
16:35:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
17:25:00 TREEHOUSE MASTERS (S7) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 7)
18:15:00 SHARK WEEK – WILL SMITH: OFF THE DEEP END : WILL SMITH CHINH PHỤC ĐÁY BIỂN
19:10:00 TREEHOUSE MASTERS (S6) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 6)
20:05:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU
21:00:00 SHARK WEEK – TYSON VS JAWS: RUMBLE ON THE REEF : TYSON ĐẤU VỚI HÀM CÁ MẬP: CHẤN ĐỘNG Ở RẠN SAN HÔ
21:55:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
22:50:00 BUILT TO SURVIVE : XÂY DỰNG ĐỂ SINH TỒN
23:45:00 ROB RIGGLE: GLOBAL INVESTIGATOR : ROB RIGGLE: NHÀ ĐIỀU TRA TOÀN CẦU