13 April, 2021

Lịch phát sóng Discovery 1/8/2020

Lịch phát sóng Discovery 1/8/2020

00:35:00 BODY BIZARRE (S6) : CƠ THỂ KỲ LẠ (PHẦN 6)
01:25:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
01:50:00 CHAOS CAUGHT ON CAMERA : NHỮNG PHA HỖN LOẠN CAMERA CHỘP ĐƯỢC
02:15:00 TED BUNDY: MIND OF A MONSTER : TED BUNDY: TÂM TRÍ CỦA MỘT TÊN QUÁI VẬT
03:05:00 HOW DO THEY DO IT? (S16) : HỌ LÀM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 16)
03:30:00 HOW IT’S MADE (S12) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO (PHẦN 12)
03:55:00 MAN VS. WILD (S2) : CON NGƯỜI ĐỐI MẶT TỰ NHIÊN (PHẦN 2)
04:45:00 MAROONED WITH ED STAFFORD : BỊ BỎ RƠI CÙNG ED STAFFORD
05:35:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
06:35:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
07:25:00 MYSTERIES OF THE DEEP : NHỮNG BÍ ẨN NƠI SÂU THẲM
08:15:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
08:40:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
09:05:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
09:55:00 EXPEDITION ASIA WITH RYAN PYLE : THÁM HIỂM CHÂU Á CÙNG RYAN PYLE
10:45:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
11:35:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:00:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
12:25:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
13:15:00 EXPEDITION UNKNOWN (S6) : HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ (PHẦN 6)
14:05:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
14:55:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
15:45:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
16:10:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
16:35:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
17:00:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
17:25:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
17:50:00 HOW IT’S MADE: DREAM CARS (S3) : CÁCH THỨC CHẾ TẠO: NHỮNG CHIẾC XE TRONG MƠ (PHẦN 3)
18:15:00 CAR KINGS (FKA DRIVEN) : NHỮNG ÔNG HOÀNG Ô TÔ
19:10:00 DEADLIEST CATCH: BLOODLINE : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP: HUYẾT THỐNG
20:05:00 CURSE OF THE BERMUDA TRIANGLE : LỜI NGUYỀN CỦA TAM GIÁC QUỶ BERMUDA
21:00:00 ANTHONY BOURDAIN: PARTS UNKNOWN (S9) : ANTHONY BOURDAIN: NHỮNG GÓC KHUẤT (PHẦN 9)
21:55:00 GOLD RUSH (S10) : TÌM VÀNG (PHẦN 10)
22:50:00 AARON NEEDS A JOB : AARON CẦN VIỆC LÀM
23:45:00 TOP 5 STAY ALIVE : TỐP 5 SINH TỒN
Lịch phát sóng Discovery 1/8/2020