nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 1/12/2019

Lịch phát sóng Discovery 1/12/2019
00:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
01:25:00UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
02:15:00BERING SEA GOLD (S8) : TÌM VÀNG Ở BIỂN BERING (PHẦN 8)
03:05:00TRUTH BEHIND THE MOON LANDING : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
03:55:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
04:45:00TREEHOUSE MASTERS (S4) : NHỮNG BẬC THẦY LÀM NHÀ TRÊN CÂY (PHẦN 4)
05:35:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
06:35:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
07:25:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
08:15:00FINDING ESCOBAR’S MILLIONS (S2) : ĐI TÌM TIỀN TRIỆU CỦA ESCOBAR (PHẦN 2)
09:05:00DIRTY MUDDER TRUCKERS : CÁC TAY ĐUA XE TẢI LỘI BÙN CỰ PHÁCH
09:55:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
10:45:00THE DAY I RAN CHINA : NGÀY TÔI THỐNG LĨNH TRUNG QUỐC
11:35:00UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
12:25:00ED STAFFORD: MAN WOMAN CHILD WILD : CON NGƯỜI NƠI HOANG DÃ DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
13:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
14:05:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
14:55:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
15:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
16:35:00TRUTH BEHIND THE MOON LANDING : SỰ THẬT VỀ VIỆC ĐÁP XUỐNG MẶT TRĂNG
17:25:00DEADLIEST CATCH (S15) : CHUYẾN SĂN BÃO TÁP (PHẦN 15)
18:15:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
19:10:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
20:05:00IMAGINATION : TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
20:30:00IMAGINATION : TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
21:00:00UNDERCOVER BILLIONAIRE : TỶ PHÚ NGẦM
21:55:00MUMMIES UNWRAPPED : KHÁM PHÁ XÁC ƯỚP
22:50:00EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL : THÁM HIỂM CÙNG STEVE BACKSHALL
23:45:00ED STAFFORD: FIRST MAN OUT : NGƯỜI ĐẦU TIÊN THOÁT THÂN DẪN CHƯƠNG TRÌNH: ED STAFFORD
Lịch phát sóng Discovery 1/12/2019