nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 9/2/2018

Lịch phát sóng D Dramas 9/2/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 58
01:00Nàng vali và chàng sơ miTập 16
02:00Giọt lệ cứu mạngTập 6
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 109
03:00Tình trong biển hậnTập 59
04:00Quả báoTập 29
05:00Cứ lạ đi em !Tập 5
06:00Giọt lệ cứu mạngTập 7
07:00Tình trong biển hậnTập 60
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 110
08:00Quả báoTập 30
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Nàng vali và chàng sơ miTập 17
09:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 50
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 61
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Cứ lạ đi em !Tập 6
12:00Quả báoTập 31
13:00Nàng vali và chàng sơ miTập 18
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt nạ công tố viênTập 15
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Giọt lệ cứu mạngTập 8
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Nàng vali và chàng sơ miTập 19
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 110
17:00Cứ lạ đi em !Tập 7
18:00Giọt lệ cứu mạngTập 9
19:00Liêu trai 4Tập 1
20:00Cứ lạ đi em !Tập 8
21:00Nàng vali và chàng sơ miTập 20
22:00Mặt nạ công tố viênTập 16
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Giọt lệ cứu mạngTập 9
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 110

 

Lịch phát sóng D Dramas 9/2/2018