nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 8/2/2018

Lịch phát sóng D Dramas 8/2/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 57
00:45Sao thế giớiTập 134
01:00Nàng vali và chàng sơ miTập 15
02:00Giọt lệ cứu mạngTập 5
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 108
03:00Tình trong biển hậnTập 58
04:00Quả báoTập 28
05:00Cứ lạ đi em !Tập 4
06:00Giọt lệ cứu mạngTập 6
07:00Tình trong biển hậnTập 59
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 109
08:00Quả báoTập 29
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Nàng vali và chàng sơ miTập 16
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 60
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Cứ lạ đi em !Tập 5
12:00Quả báoTập 30
13:00Nàng vali và chàng sơ miTập 17
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt nạ công tố viênTập 14
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Giọt lệ cứu mạngTập 7
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Nàng vali và chàng sơ miTập 18
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 109
17:00Cứ lạ đi em !Tập 6
18:00Giọt lệ cứu mạngTập 8
19:00Tình trong biển hậnTập 62
20:00Cứ lạ đi em !Tập 7
21:00Nàng vali và chàng sơ miTập 19
22:00Mặt nạ công tố viênTập 15
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Giọt lệ cứu mạngTập 8
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 109

 

Lịch phát sóng D Dramas 8/2/2018