nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng D Dramas 4/3/2018

Lịch phát sóng D Dramas 4/3/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Liêu trai 4Tập 11
01:00Nàng dâu lắm chiêuTập 10
02:00Giọt lệ cứu mạngTập 25
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 128
03:00Liêu trai 4Tập 12
04:00Quả báoTập 48
05:00Cứ lạ đi em !Tập 24
06:00Giọt lệ cứu mạngTập 26
07:00Liêu trai 4Tập 13
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 129
08:00Quả báoTập 49
09:00Nàng dâu lắm chiêuTập 11
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Liêu trai 4Tập 14
11:00Cứ lạ đi em !Tập 25
12:00Quả báoTập 50
13:00Nàng dâu lắm chiêuTập 12
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Họa mi đừng hótTập 13
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Giọt lệ cứu mạngTập 27
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Nàng dâu lắm chiêuTập 13
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 129
17:00Cứ lạ đi em !Tập 26
18:00Giọt lệ cứu mạngTập 28
19:00Liêu trai 4Tập 15
20:00Cứ lạ đi em !Tập 27
21:00Nàng dâu lắm chiêuTập 14
22:00Họa mi đừng hótTập 14
23:00Giọt lệ cứu mạngTập 28
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 129

 

Lịch phát sóng D Dramas 4/3/2018