nGày 16/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 11/2/2018

Lịch phát sóng D Dramas 11/2/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 60
01:00Nàng vali và chàng sơ miTập 18
02:00Giọt lệ cứu mạngTập 8
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 111
03:00Tình trong biển hậnTập 61
04:00Quả báoTập 31
05:00Cứ lạ đi em !Tập 7
06:00Giọt lệ cứu mạngTập 9
07:00Tình trong biển hậnTập 62
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 112
08:00Quả báoTập 32
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Nàng vali và chàng sơ miTập 19
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Liêu trai 4Tập 1
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Cứ lạ đi em !Tập 8
11:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 51
12:00Quả báoTập 33
13:00Nàng vali và chàng sơ miTập 20
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt nạ công tố viênTập 17
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Giọt lệ cứu mạngTập 10
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Nàng vali và chàng sơ miTập 21
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 112
17:00Cứ lạ đi em !Tập 9
18:00Giọt lệ cứu mạngTập 11
18:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 51
19:00Liêu trai 4Tập 3
20:00Cứ lạ đi em !Tập 10
21:00Nàng vali và chàng sơ miTập 22
22:00Mặt nạ công tố viênTập 18
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Giọt lệ cứu mạngTập 11
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 112

 

Lịch phát sóng D Dramas 11/2/2018