nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 11/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 11/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 29
00:45Sao thế giớiTập 130
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 11
02:00Tình sâu hơn hậnTập 72
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 80
03:00Tình trong biển hậnTập 30
04:00Ngọn gió tình yêuTập 35
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 73
06:00Tình sâu hơn hậnTập 73
07:00Tình trong biển hậnTập 31
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 81
08:00Quả báoTập 1
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 12
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 32
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 74
12:00Quả báoTập 2
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 13
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 42
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 74
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 14
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 81
17:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 75
18:00Tình sâu hơn hậnTập 75
19:00Tình trong biển hậnTập 34
20:00Khi mẹ ra tayTập 1
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 15
22:00Mặt trời mùa đôngTập 43
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 75
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 81

 

Lịch phát sóng D Dramas 11/1/2018