nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng D Dramas 10/2/2018

Lịch phát sóng D Dramas 10/2/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 59
01:00Nàng vali và chàng sơ miTập 17
02:00Giọt lệ cứu mạngTập 7
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 110
03:00Tình trong biển hậnTập 60
04:00Quả báoTập 30
05:00Cứ lạ đi em !Tập 6
06:00Giọt lệ cứu mạngTập 8
07:00Tình trong biển hậnTập 61
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 111
08:00Quả báoTập 31
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Nàng vali và chàng sơ miTập 18
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 62
10:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 50
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Cứ lạ đi em !Tập 7
12:00Quả báoTập 32
13:00Nàng vali và chàng sơ miTập 19
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt nạ công tố viênTập 16
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Giọt lệ cứu mạngTập 9
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Nàng vali và chàng sơ miTập 20
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 111
17:00Cứ lạ đi em !Tập 8
18:00Giọt lệ cứu mạngTập 10
19:00Liêu trai 4Tập 2
20:00Cứ lạ đi em !Tập 9
21:00Nàng vali và chàng sơ miTập 21
22:00Mặt nạ công tố viênTập 17
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Giọt lệ cứu mạngTập 10
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 111

 

Lịch phát sóng D Dramas 10/2/2018