nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng D Dramas 10/1/2018

Lịch phát sóng D Dramas 10/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00Tình trong biển hậnTập 28
01:00Chờ em nơi phi trườngTập 10
02:00Tình sâu hơn hậnTập 71
02:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 79
03:00Tình trong biển hậnTập 29
04:00Ngọn gió tình yêuTập 34
05:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 72
06:00Tình sâu hơn hậnTập 72
07:00Tình trong biển hậnTập 30
07:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 80
08:00Ngọn gió tình yêuTập 35
08:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00Chờ em nơi phi trườngTập 11
09:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00Tình trong biển hậnTập 31
10:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 73
12:00Quả báoTập 1
13:00Chờ em nơi phi trườngTập 12
13:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00Mặt trời mùa đôngTập 41
14:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00Tình sâu hơn hậnTập 73
15:40Sống cùng D-Dramas 2017Tập 46
15:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00Chờ em nơi phi trườngTập 13
16:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 80
17:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 74
18:00Tình sâu hơn hậnTập 74
19:00Tình trong biển hậnTập 33
20:00Nội chiến mẹ kế và con dâuTập 75
21:00Chờ em nơi phi trườngTập 14
22:00Mặt trời mùa đôngTập 42
22:50Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00Tình sâu hơn hậnTập 74
23:55Nuôi dưỡng tâm hồnTập 80
Lịch phát sóng D Dramas 10/1/2018