Lịch phát sóng Cinemax

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu CInemax

Lịch phát sóng Cinemax 18/7/2015

00:25 STRIKE BACK S110: EPISODE 10 : TRẢ ĐŨA 01:15 THE ART OF THE STEAL : NGHỆ THUẬT ĐÁNH CẮP 02:45 GRAVE HALLOWEEN : HALLOWEEN KINH HOÀNG 04:20 PET SEMATARY II : NGHĨA ĐỊA ĐỘNG VẬT PHẦN II 06:00 THE THIRTEENTH FLOOR : TẦNG THỨ 13 07:40 HOLLYWOOD ON SET 600 : TRÊN PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 600 08:10 WILD THINGS …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 17/7/2015

00:15 STRIKE BACK S108: EPISODE 8 : TRẢ ĐŨA 01:10 ZODIAC : HOÀNG ĐẠO 03:50 JACK REACHER 06:00 FIRE IN THE SKY : LỬA GIỮA TRỜI 07:50 JACK REACHER 10:00 RUNAWAY : RÔBỐT NỔI LOẠN 11:40 LIZZIE BORDEN TOOK AN AX : LIZZIE BORDEN CẦM RÌU 13:05 THE PEST : KẺ KHÓ ƯA 14:25 THE CONTRACTOR : KẺ ÁM SÁT …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 16/7/2015

00:30 STRIKE BACK S106: EPISODE 6 : TRẢ ĐŨA 01:20 KINGPIN : NHÂN VẬT CHÍNH 03:15 SHADOW MAN : NGƯỜI BÓNG TỐI 04:50 RENO 911!: MIAMI : ĐỘI CẢNH SÁT RENO 911: MIAMI 06:05 SIMON SEZ 07:30 HOLLYWOOD ON SET 605 : TRÊN PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 605 08:00 DANGEROUS GROUND : VÙNG ĐẤT NGUY HIỂM 09:40 ROLLERBALL : BÓNG SẮT …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 15/7/2015

00:15 STRIKE BACK S104: EPISODE 4 : TRẢ ĐŨA 01:05 THE FAN : NGƯỜI HÂM MỘ 03:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON 04:35 BAD MILO : MILO XẤU TÍNH 06:00 STRIKING DISTANCE : KHOẢNG CÁCH TẤN CÔNG 07:45 OBLIVION : LÃNG QUÊN 09:50 SOUND OF MY VOICE : GiỌNG NÓI CỦA TÔI 11:15 BLACK DAWN : BÌNH MINH …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 14/7/2015

01:25 STRIKE BACK S102: EPISODE 2 : TRẢ ĐŨA 02:10 DANGEROUS GROUND : VÙNG ĐẤT NGUY HIỂM 03:40 RAGE OF THE YETI : CƠN THỊNH NỘ CỦA NGƯỜI TUYẾT 05:05 THE LOST HONOUR EP1 : DANH DỰ BỊ ĐÁNH MẤT PHẦN 1 06:10 PISTOL WHIPPED : TẤN CÔNG DỮ DỘI 07:45 GATTACA 09:30 THE PHANTOM : BÓNG MA 11:15 AFTER …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 13/7/2015

00:40 STRIKE BACK S101: EPISODE 1 : TRẢ ĐŨA 01:30 SNATCH : CHỘP GIẬT 03:05 THE MONKEY’S PAW : VUỐT KHỈ 04:30 WITCHBOARD 2 : TẤM BẢNG PHÙ THỦY 2 06:05 DEATH WARRANT : GIẤY BÁO TỬ 07:30 HOLLYWOOD ON SET 603 : TRÊN PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 603 07:55 APPLESEED SAGA: EX MACHINA : APPLESEED: NGƯỜI MÁY 09:45 ROMEO MUST …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 12/7/2015

01:30 THE COVENANT : BẢN GIAO ƯỚC 03:05 THE GIRL : NÀNG 04:35 WEIRD SCIENCE : KHOA HỌC KÌ QUÁI 06:05 NECESSARY EVIL:VILLAINS OF DC COMICS : CÁI ÁC THIẾT YẾU: NHỮNG KẺ ĐẠI ÁC CỦA DC COMICS 07:40 HARD EIGHT : THẮNG TO 09:20 WHITE CHICKS : NHỮNG CÔ NÀNG DA TRẮNG 11:10 THE ART OF WAR II: BETRAYAL …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 11/7/2015

01:30 SOUND OF MY VOICE : GiỌNG NÓI CỦA TÔI 02:55 THE AVENGERS : NHỮNG KẺ BÁO THÙ 04:25 URBAN JUSTICE : CÔNG LÝ THÀNH THỊ 06:00 CAT PEOPLE : NGƯỜI HÓA BÁO 08:00 THE TEMP : NHÂN VIÊN TẠM THỜI 09:40 SOLDIER : NGƯỜI LÍNH 11:20 LAST PASSENGER : HÀNH KHÁCH CUỐI CÙNG 12:55 THE LOST HONOUR EP1 : …

Read More »