Lịch phát sóng Cinemax

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu CInemax

Lịch phát sóng Cinemax 7/9/2017

00:40 BANSHEE S407: TRUTHS OTHER THAN THE ONES YOU TELL YOURSELF : THỊ TRẤN BANSHEE PHẦN 4 TẬP 7 01:40 THE FOG : SƯƠNG MÙ 03:20 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61 05:35 HOLLYWOOD ON SET 716 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 06:00 CAPTURING MARY : NẮM BẮT MARY 07:55 BARBARIANS AT THE GATE : NHỮNG KẺ NGUYÊN THỦY NGOÀI CỔNG …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 6/9/2017

00:05 STRIKE BACK S205: EPISODE 15 : TRẢ ĐŨA 205 01:00 BANSHEE S406: ONLY ONE WAY A DOGFIGHT ENDS : THỊ TRẤN BANSHEE PHẦN 4 TẬP 6 01:55 AS YOU LIKE IT : NHƯ ANH MUỐN 04:10 ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA 06:00 CRIME OF THE CENTURY : TỘI ÁC THẾ KỶ 08:10 THE LIFE AND DEATH OF …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 5/9/2017

01:25 CRIMINAL (2015) : TỘI PHẠM 03:25 TERRORDACTYL : THẰN LẰN SẤM KHỦNG BỐ 05:10 THE HUNDRED-FOOT JOURNEY : HÀNH TRÌNH TRĂM BƯỚC 07:20 BREAST MEN : BÁC SĨ THẨM MĨ NGỰC 08:55 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – HIỆP HỘI CỦA NHẪN 12:00 OLIVE KITTERIDGE S103: A …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 4/9/2017

00:50 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT ROBOT 3 02:45 MECHANIC: RESURRECTION : SÁT THỦ THỢ MÁY: TÁI XUẤT 04:30 COLD MOUNTAIN : NÚI LẠNH 07:10 I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI 09:00 BALLERS S307: RICKY-LEAKS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 307 09:30 INSECURE S207: HELLA DISRESPECTFUL : BẤP BÊNH 207 10:00 CRIMINAL (2015) : TỘI PHẠM 12:00 …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 3/9/2017

00:35 CRANK : KẺ LẬP DỊ 02:10 SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG 04:05 ZOOKEEPER : NGƯỜI TRÔNG SỞ THÚ 05:55 HOLLYWOOD ON SET 716 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 06:25 DIABOLIQUE : HIỂM ÁC 08:20 WARM BODIES : XÁC ẤM 10:05 SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG 12:00 RESIDENT EVIL: AFTERLIFE : CÁI ÁC …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 2/9/2017

00:20 STRIKE BACK S203: EPISODE 13 : TRẢ ĐŨA 203 01:15 BANSHEE S405: A LITTLE LATE TO GROW A PAIR : THỊ TRẤN BANSHEE 405 02:15 OUT OF TIME (2003) : HẾT THỜI GIAN 04:10 GAMER : NGƯỜI CHƠI 05:50 HOLLYWOOD ON SET 716 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 06:15 AND STARRING PANCHO VILLA AS HIMSELF : PANCHO VILLA VÀO VAI …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 1/9/2017

06:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH 08:50 MY ZINC BED : CHIẾC GIƯỜNG KẼM CỦA TÔI 10:20 SHUT IN : GIAM HÃM 12:00 OLIVE KITTERIDGE S102: INCOMING TIDE : OLIVE KITTERIDGE 102 13:10 HOLLYWOOD ON SET 716 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 13:35 GOTTI 15:40 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 17:30 GAME OF THRONES S707 : TRÒ …

Read More »

Lịch phát sóng Cinemax 31/8/2017

00:40 BANSHEE S403: JOB : THỊ TRẤN BANSHEE 403 01:40 CRANK : HIGH VOLTAGE : KẺ LẬP DỊ: ĐIỆN CAO THẾ 03:10 WAR : CUỘC CHIẾN 05:00 A NUMBER : MỘT SỐ 06:25 THOUGHT CRIMES : NHỮNG SUY NGHĨ BẤT CHÍNH 07:55 SHE’S THE MAN 09:50 THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 1 : ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ: HÚNG NHẠI PHẦN …

Read More »