11:39 AM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2021

00:05:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
02:05:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
04:05:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
06:00:00 FASTER : NHANH HƠN
07:35:00 DOUBLE IMPACT : TÁC ĐỘNG KÉP
09:20:00 MOBSTERS : KẺ CƯỚP
11:00:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
13:10:00 CLIFFHANGER : CHEO LEO VÁCH NÚI
15:10:00 ROBIN HOOD
17:30:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
19:25:00 FASTER : NHANH HƠN
21:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 208
22:00:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
Lịch phát sóng Cinemax 9/8/2021