2:28 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 9/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 9/7/2021

00:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 203
00:50:00 ROCKY II
01:30:00 JARHEAD 3: THE SIEGE : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 3: CUỘC VÂY HÃM
03:00:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
04:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
05:10:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 203
06:00:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
07:25:00 ANNA
09:15:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
10:35:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
12:20:00 ALONG CAME A SPIDER : CON NHỆN XUẤT HIỆN
14:00:00 ROCKY
15:55:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
17:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
17:55:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
19:30:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
22:00:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 9/7/2021