7:54 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2021

00:15:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
02:05:00 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
04:30:00 THE HARD WAY : CHƠI KHÓ
06:25:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
08:30:00 AREA 51 : KHU VỰC 51
10:00:00 BIG MOMMA’S HOUSE : NHÀ CỦA MẸ LỚN
11:40:00 A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
14:10:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
15:30:00 JOHNNY ENGLISH
17:00:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
18:55:00 JUPITER ASCENDING : JUPITER LÊN NGÔI
21:00:00 THE HAUNTING (1999) : MA ÁM
22:55:00 RONIN : LÃNG KHÁCH
Lịch phát sóng Cinemax 8/10/2021