12:30 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng Cinemax 7/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 7/7/2021

00:00:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
01:40:00 DOA: DEAD OR ALIVE : DOA: SINH TỬ CHIẾN
03:05:00 EX MACHINA : CỖ MÁY
04:45:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
06:30:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
08:35:00 TERMINAL INVASION : TRẬN CHIẾN SÂN BAY
10:00:00 CHAPPIE
11:55:00 EX MACHINA : CỖ MÁY
13:40:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
15:15:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
16:50:00 JOHNNY ENGLISH
18:15:00 10,000 B.C. : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
20:00:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
22:00:00 THE OUTPOST : TIỀN ĐỒN
Lịch phát sóng Cinemax 7/7/2021