8:20 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2021

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
00:20:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
02:35:00 ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2: HUYỀN THOẠI TIẾP TỤC
05:00:00 ROCKY
07:00:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
09:05:00 RONIN : LÃNG KHÁCH
11:00:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
12:20:00 BIG MOMMA’S HOUSE : NHÀ CỦA MẸ LỚN
14:00:00 TURBULENCE : VÙNG NHIỄU ĐỘNG
15:40:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
17:35:00 JOHNNY ENGLISH
19:00:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
21:00:00 FINDERS KEEPERS : TÌM ĐƯỢC THÌ GIỮ
22:30:00 UNITED 93 : CHUYẾN BAY UNITED 93
Lịch phát sóng Cinemax 7/10/2021